Noticias

 • 7/12/2017
  Edicte de depuració de saldos de drets pendents de cobrament, existents entre els exercicis 2010 a 2015
 • 7/12/2017
  Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • 7/12/2017
  Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança municipal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
 • 7/12/2017
  Edicte d'aprovació provisional de la proposta per a aprovar destinar el RLTDG de la liquidació de l'exercici 2016 a reduir l'endeutament i aprovar inicialment la modificació de pressupost núm. 11/2017 per concessió de suplement de crèdit.
 • 7/12/2017
  Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora dels abocaments d'aigües a la xarxa de clavegueram
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Formulari de cerca