Llistat de notícia

  7/02/2018
  Pavimentació de 4 calçades del casc urbà d'Estivella (carrers Ausias March, L'Omplidor, L'Eixample y Sogorb) que els seus ferms presenten una superfície irregular, amb esquerdes, sots i xicotets desnivells.
 • 19/04/2018
  Anunci de l'Ajuntament d'Estivella sobre informació pública de la tramitació de l'expedient de llicència ambiental per a la instal·lació d'un ecoparc a Estivella.
 • 17/04/2018
  Convocatòria propera sessió de Ple ordinària dia 19 d'abril de 2018
  26/03/2018
  Procés de selecció per a cobrir interinament una plaça d'Enginyer Tècnic Industrial per concurs oposició lliure. El termini de presentació d'instàncies finalitza el dia 25 d'abril de 2018.
  26/03/2018
  Procés de selecció per a cobrir interinament una plaça d'Arquitecte Tècnic per concurs oposició lliure. El termini de presentació d'instàncies finalitza el dia 25 d'abril de 2018.
 • 14/03/2018
  Aprovació padró Impost de Vehicles de Tracció Mecànica Exercici 2018
  2/03/2018
  Convocatòria del procediment obert per a la contractació del servei d'assessoria laboral.
  19/02/2018
  Acta del Tribunal qualificador per a la valoració dels mèrits corresponent a la selecció d'un operari de neteja dins del Pla d'ocupació de 2017 de l'Excma. Diputació Provincial de València.
  5/02/2018
  PROJECTE ADAPTACIÓ DE LA LÍNIA SAGUNT-TERUEL-ZARAGOZA PER A la CIRCULACIÓ DE TRENS DE MERCADERIES DE 750 M DE LONGITUD, presentat per ADIF (Administrador d'infraestructures ferroviàries)
 • 2/02/2018
  Convocatòria per a la concessió de les ajudes incloses en la sol·licitud única dins del marc de la Política Agrícola Comuna per a l'any 2018.
 • 2/02/2018
  Convocatòria per la qual es convoquen les subvencions de serveis socials especialitzats de persones majors per a l'exercici 2018
 • 26/01/2018
  Anunci de l'Ajuntament d'Estivella sobre exposició al públic de l'aprovació inicial del Pressupost General y Municipal, les bases d'execució i la modificació de la plantilla de personal funcionari i laboral per a l'exercici 2018
 • 26/01/2018
  Anunci de l'Ajuntament d'Estivella sobre aprovació de la modificació puntual de la relació de llocs de treball
  25/01/2018
  Bases per a la concessió de beques de formació “postgrau” de l'ajuntament d'Estivella en el marc del programa “pràctiques formatives per a joves de la Diputació de València”.
 • 22/01/2018
  En compliment de l'establit en l'Apartat 2 de l'article 6 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a Proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retencions de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 • 18/12/2017
  Edicte sobre depuració de saldos de drets pendents de cobrament, existents entre els exercicis 2010 a 2015
 • 18/12/2017
  Edicte sobre aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança municipal reguladora dels abocaments a la xarxa de clavegueram
 • 18/12/2017
  Edicte sobre aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança municipal reguladora de l'IBI.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30