Avís legal

 

Propietat del lloc web

La utilització d’aquest lloc web així com de qualsevol dels seus serveis implica la lectura, comprensió i acceptació d’aquest avís legal per part de l’usuari.

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), s’informa dels aspectes legals següents:

Responsable del lloc web: AJUNTAMENT D’ESTIVELLA
Adreça: c/ NADAL I LLORENS, 2, 46590 ESTIVELLA, VALÈNCIA
Adreça de contacte: secretario@aytoestivella.com
Telèfon: 962628062 
Dades fiscals: P4612200H
 

Condicions prèvies

Les presents condicions legals regulen l’ús legal permés d’aquest lloc web, i el responsable legal és l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA. Aquestes condicions generals regulen l’accés i la utilització que el titular de la web posa a la disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a la web implica l’acceptació sense reserves de les condicions. S’entén per usuari la persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en els serveis i/o activitats de la web.

El mer ús de la web, així com sol·licitar informació o emetre una comanda, suposa l’acceptació plena d’aquestes condicions.

Ús del lloc web

L’usuari s’obliga a usar el lloc web, els serveis i els continguts de conformitat amb la llei, amb aquest avís legal, els bons costums i l’ordre públic.

De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a usar-los de manera diligent, correcta i lícita, i no a fer-ho contràriament al contingut d’aquest avís legal. En particular, es compromet a abstindre’s de suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que puguen contindre.

Queda expressament prohibit dur a terme accions lesives als interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puga danyar, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis o impedir un gaudi normal de la web d’altres usuaris.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés a altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA presta el servei, així com a efectuar accions que danyen, interrompen o generen errors en aquests sistemes o serveis.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o siguen susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA o de tercers.

L’usuari es compromet a no obtindre informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible per mitjà de la web o dels serveis que s’hi ofereixen.

S’entén que l’accés o utilització de la web per l’usuari implica que accepta l’avís legal que l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA tinga publicat en el moment de l’accés, el qual estarà sempre disponibles per als usuaris.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple els comentaris, fòrums d’opinió o pàgines obertes al lector) que l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA ofereix en la seu web i a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempte contra els drets humans.

Accés a la web i contrasenyes

Alguns dels serveis i continguts oferits per l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA es poden trobar subjectes a contractació prèvia del servei i al pagament d’una quantitat de diners en la manera que es determine en les condicions generals de contractació, en aquest cas es posaran a la seua disposició de manera clara.

L’accés i la navegació en aquesta web no necessita registre de l’usuari, per la qual cosa no s’obtenen les dades personals, a excepció de les especificades en la política de galetes (‘cookies’) o que l’usuari les subministre mitjançant algun formulari de contacte o similar d’aquesta web, i, en aquest cas, les dades es tractaran i s’emmagatzemaran seguint les condicions especificades en la política de galetes o de privadesa, segons corresponga.

Menors d’edat

Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través de la web per part de menors d’edat, que han d’obtindre, degudament i amb anterioritat, el consentiment dels pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguen a terme els menors al seu càrrec.

Modificació de les condicions de l’avís legal

L’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA es reserva expressament el dret a modificar aquest avís legal. L’usuari reconeix i accepta que és la seua responsabilitat revisar la web i l’avís legal.

Limitació de garanties i responsabilitats

L’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA es compromet a fer els millors esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que puguen aparéixer en la web. En qualsevol cas, l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA estarà exempt de qualsevol responsabilitat derivada d’errors eventuals en els continguts que puguen aparéixer en la web, sempre que no li siguen imputables.

L’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA no garanteix que la web i el servidor estiguen lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguen derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’Ajuntament, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fóra del control de l’Ajuntament.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web http://estivella.es i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, programari) pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA o, si escau, a terceres persones.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA i de tercers.

A l’efecte del que es preveu en l’article 32.1 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA s’oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut de lloc web amb la finalitat de fer ressenyes en altres mitjans telemàtics o en format paper amb finalitats comercials sense comptar amb l’autorització prèvia de l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA.

L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat, i, per tant, queda terminantment prohibida la seua utilització amb finalitats comercials, la seua distribució, així com la modificació, alteració o descompilació.

L’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA proporciona l’accés a tot tipus d’informacions, serveis, programes o dades en Internet que poden pertànyer a terceres persones, en aquest cas l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA no es fa responsable d’aquests continguts ni de les reclamacions que puguen derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció d’aquests.

Responsabilitat per enllaços

El lloc web no disposa d’enllaços o hipervincles de tercers.

Protecció de dades personals

L’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, tot això, de conformitat amb l’establit per la legislació espanyola de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari podrà remetre a l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA les dades de caràcter personal mitjançant els diversos formularis que a aquest efecte apareixen en la web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establides en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en el seu reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Llegiu atentament els textos legals abans de facilitar les vostres dades de caràcter personal.

Exclusió de responsabilitat

L’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que puga ocasionar a l’usuari o visitant una eventual caiguda del servei, així com tampoc serà responsable de problemes sorgits per la falta d’interactivitat entre els usuaris o visitants en aquestes situacions.

Legislació aplicable i jurisdicció

Totes les qüestions que se susciten entre l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA i l’usuari relatives a la interpretació, el compliment i la validesa d’aquest avís legal es regiran per les seues pròpies clàusules i, en el que no estiga previst en aquestes, d’acord amb la legislació espanyola, se sotmetran expressament les parts a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals del domicili de l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA.

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31