Història

Els primers testimonis de poblament d’Estivella són d’èpoques prehistòriques.

Possiblement, l’actual població siga d’origen musulmà, i es creu que la seua ubicació va estar primer al llogaret o castell de Beselga. Documentada des de 1348, el primer document referit al terme és de 1376 amb el seu primer senyor conegut Mossèn Guillem Colom.

Al llarg de la història diverses famílies han posseït la població, fins que fou comprada en 1501 per Berenguer Martí Torres d’Aguilar. Després d'haver passat per diverses mans; fins al 1535 pertanyé a Morvedre; l'expulsió dels moriscs, el 1609, deixà el lloc gairebé despoblat; el 1610, Jeroni de Monsoriu va concedir carta de població; en casar-se Francesca Monsoriu i Mompalau amb Onofre Escrivà d'Híjar, comte de l'Alcúdia, passà a aquesta família; interrompuda la successió, va pertànyer al marquesat de Nules i després als Saavedra; a finals del segle XIX, el llogaret annex al castell va romandre definitivament despoblat.

Al voltant de les restes del Castell de Beselga, es troba l’ermita de Sant Roc, que no és l’única del terme: també podem trobar l’ermita de la Santa creu, situada al cim del Garbí. Va albergar durant anys una creu que posseeix un lignum crucis; és a dir, un fragment de la Vera Creu en la que va morir Jesucrist. Avui en dia podem visitar la Creu a l’església parroquial.

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31