Politica de privacitat

Confidencialitat i protecció de dades

A l’efecte del previst en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA informa l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA i sota la seua responsabilitat, en el qual s’emmagatzemaran i tractaran les dades de l’usuari recollides mitjançant aquesta web. Aquest fitxer està degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA té implementades les mesures de seguretat i organitzatives establides en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, amb la finalitat de vetlar per la privacitat de la informació.

En el moment de l’acceptació d’aquesta política de privacitat, l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA necessitarà la recollida d’unes dades de l’usuari imprescindibles per a la prestació dels seus serveis i/o informació, i que l’usuari preste el seu consentiment per a l’emmagatzematge i tractament d’aquestes amb les finalitats exposades en l’apartat següent.

No obstant això, l’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició dirigint-se a C/ NADAL I LLORENS, 2, 46590 ESTIVELLA, València.

Finalitats

Les finalitats de la recollida de dades per part de l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA són:

Registre de fitxers i formularis

En algunes seccions de la nostra web cal emplenar formulari/s de registre i és obligatori per a accedir i gaudir de determinats serveis oferits en la web o per a rebre la informació sol·licitada. El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat d’informar-lo, subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les quals se sol·liciten dades de caràcter personal.

Exactitud i veracitat de les dades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades incloses i informades, i l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA està exonerat de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantindre-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte, registre o subscripció.

L’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA no respon de la veracitat de les informacions que no siguen d’elaboració pròpia i de les quals indique una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat sobre hipotètics perjudicis que es puguen originar per l’ús d’aquesta informació.

L’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seues pàgines web i pot, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a aquesta informació.

S’exonera l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que puga patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes o omissions, en la informació facilitada per l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA sempre que procedisca de fonts alienes a l’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA.

Cessió de dades a tercers

L’AJUNTAMENT D’ESTIVELLA no efectuarà cessió de dades dels usuaris a tercers.

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31