ADAPTACIÓ DE LA LÍNIA SAGUNTO-TERUEL-ZARAGOZA
PROJECTE ADAPTACIÓ DE LA LÍNIA SAGUNT-TERUEL-ZARAGOZA PER A la CIRCULACIÓ DE TRENS DE MERCADERIES DE 750 M DE LONGITUD, presentat per ADIF (Administrador d'infraestructures ferroviàries)
5/02/2018
Informació pública sobre la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats per expropiació, ocupació temporal i constitució de servituds.   Els interessats podran consultar les dades reflectides en la relació de béns i drets així com l'annex d'expropiacions en l'Ajuntament d'Estivella, de dilluns a divendres de 9:00 a 13.30 hores.   El termini per a presentar al·legacions és de 15 dies hàbils des de l'endemà a la publicació de l'anunci en el BOE, i es dirigiran a la Sotsdirecció d'Operacions Aquest d'ADIF, situades en C/Camí Molino de les Fonts s/n, Edifici de Cristall, 46026 València.   Documents  annexos que poden descarregar-se:   - Anunci d'ADIF comprensiu de la Relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats.   - Extracte de l'annex d'expropiacions corresponent als plànols del traçat que discorre pel terme municipal d'Estivella.

 

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31